Trắc nghiệm bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Câu 1. Ý nghĩa của câu chủ đề trong đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm là gì ?

A. Thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm.

B. Thể hiện một phần nội dung của luận điểm.

C. Trình bày luận điểm sinh động, hấp dẫn.

D. Gồm cả A, B, C

Câu 2. Đối với đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề thường đặt ở vị trí nào ?

A. Bất cứ vị trí nào

B. Đầu đoạn văn

C. Giữa đoạn văn

D. Cuối đoạn văn

Câu 3. Đối với đoạn văn quy nạp, câu chủ đề thường đặt ở vị trí nào ?

A. Bất cứ vị trí nào

B. Đầu đoạn văn

C. Giữa đoạn văn

D. Cuối đoạn văn

Câu 4. Câu chủ đề của đoạn văn sau là gì?
"Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời."
(Lí Công Uẩn, Chiếu dời đô)

A. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi.

B. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng.

C. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi.

D. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Câu 6. Lập luận là gì ?

A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn.

B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

C. Là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10. Cho luận điểm: "Học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu bài." Chúng ta có thể lựa chọn ý nào để triển khai luận điểm trên?

A. Làm bài tập giúp cho việc nhớ lại, củng cố lí thuyết.

B. Làm bài tập giúp ta nhớ kiến thức dễ dàng.

C. Làm bài tập giúp ta rèn và phát triển năng lực tư duy để hiểu bài dễ hơn.

D. Cả A,B,C đều đúng.

đáp án Trắc nghiệm bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9A
Câu 5ACâu 10D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X