Trắc nghiệm bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Câu 1. Tác dụng của các yếu tố miêu tả, tự sự trong văn nghị luận là gì?

A. Giúp bài văn nghị luận dễ hiểu hơn.

B. Giúp cho việc trình bày các luận điểm, luận cứ chặt chẽ hơn.

C. Giúp cho việc trình bày các luận điểm, luận cứ rõ ràng, cụ thể, sinh động hơn.

D. Cả A, B, C đều sai.

đáp án Trắc nghiệm bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2BCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X