Trắc nghiệm bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính có đáp án giúp các em ôn tập

Câu 1. Văn bản hành chính là gì ?

A. Là loại văn bản nghị luận đặc biệt ngắn gọn

B. Là một thể loại của văn bản tự sự

C. Là một thể loại của văn bản trữ tình.

D. Là loại văn bản dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết.

Câu 3. Trong các tình huống sau, tình huống nào người viết không phải viết văn bản hành chính?

A. Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người biết sự kiện ấy.

B. Thầy hiệu trưởng hoặc thầy cô giáo chủ nhiệm cần biết tình hình của lớp em trong tháng qua.

C. Có một sự việc làm em hết sức xúc động muốn ghi lại những cảm xúc đó.

D. Hôm qua đi học về chẳng qua bị mưa, hôm nay em bị sốt không thể đến lớp được.

Câu 4. Khi nào người ta viết văn bản thông báo?

A. Khi người viết muốn đề đạt nguyện vọng lên cấp trên hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

B. Khi người viết muốn chuyển thông tin từ cấp dưới lên.

C. Khi người viết muốn truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc thông tin cho quần chúng rộng rãi đều biết.

D. Khi người viết muốn kí kết hợp đồng với đối tác.

Câu 5. Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải làm văn bản đề nghị?

A. Khi muốn trình bày về tình hình, sự việc đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

B. Khi có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra cần phải cho mọi người hiểu biết.

C. Khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của một cá nhân hay một tập thể muốn các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

D. Khi muốn gia nhập một tổ chức nào đó.

Câu 6. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào phải làm văn bản báo cáo?

A. Khi muốn trình bày về tình hình, sự việc và kết quả làm được của một cá nhân hay tập thể.

B. Khi muốn truyền đạt những nội dung và yêu cầu của cấp trên xuống.

C. Khi xuất hiện một nhu cầu quyền lợi chính đáng nào đó của một cá nhân hay một tập thể.

D. Khi muốn xin nghỉ học

đáp án Trắc nghiệm bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 4C
Câu 2ACâu 5C
Câu 3CCâu 6A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X