Trắc nghiệm bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Câu 1. Tác dụng của các yếu tố miêu tả, tự sự trong văn nghị luận là gì ?

A. Giúp bài văn nghị luận dễ hiểu hơn.

B. Giúp cho việc trình bày các luận điểm, luận cứ chặt chẽ hơn.

C. Giúp cho việc trình bày các luận điểm, luận cứ rõ ràng, cụ thể, sinh động hơn.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2. Phương thức biểu đạt mà Nguyễn Trãi sử dụng trong đoạn trích trên là gì ?

A. Nghị luận + miêu tả

B. Nghị luận + tự sự

C. Nghị luận + biểu cảm

D. Tự sự + miêu tả.

Câu 3. Trong đoạn trích trên tác giả kể lại sự việc gì ?

A. Sự tàn ác của giặc Minh đối với quân ta.

B. Sự lớn mạnh của nghĩa quân Lam Sơn.

C. Các mưu sách tiêu diệt quân giặc của nghĩa quân Lam Sơn.

D. Sự thất trận liên tiếp, nặng nề và nhục nhã của giặc Minh.

Câu 5. Luận điểm được trình bày trong đoạn văn trên là gì?

A. Vẻ đẹp của thành Đại La - kinh đô cũ của nước ta.

B. Thành Đại La có nhiều thuận lợi, xứng đáng trở thành kinh đô bậc nhất.

C. Thành Đại La có những ưu thế hơn hẳn kinh đô Hoa Lư.

D. Thành Đại La có địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng.

Câu 6. Trong đoạn văn trên, câu nào là câu chủ đề?

A. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng.

B. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa.

C. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

D. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi.

Câu 9. Những thuận lợi của thành Đại La được nêu ở các khía cạnh nào?

A. Vị trí địa lí

B. Địa thế sông núi

C. Sự thuận tiện trong giao lưu và phát triển về mọi mặt

D. Gồm cả ý A, B, C

Câu 10. Tác dụng của việc miêu tả những thuận lợi của thành Đại La?

A. Giúp cho người đọc hình dung được những vẻ đẹp cụ thể của thành Đại La.

B. Thuyết phục người đọc bằng cách giúp họ hình dung chi tiết những thuận lợi nhiều mặt của thành Đại La.

C. Giúp cho đoạn văn thêm dễ hiểu, do đó thu hút người đọc.

D. Giúp cho việc trình bày luận điểm của tác giả được chặt chẽ và logic hơn.

đáp án Trắc nghiệm bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận lớp 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2BCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X