Trắc nghiệm bài Phú sông Bạch Đằng

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Phú sông Bạch Đằng giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Văn bản Phú sông Bạch Đằng được Trương Hán Siêu sáng tác khi nào ?
Câu 2. Dòng nào không đúng khi nói về giá trị nội dung của bài Phú sông Bạch Đằng?
Câu 3. Dòng nào dưới đây nói đúng nguồn gốc, đặc điểm thể loại của bài Phú sông Bạch Đằng?
Câu 4. Văn bản Phú sông Bạch Đằng có mấy nhân vật ?
Câu 5. Tâm trạng nhân vật "khách" trong bài Phú sông Bạch Đằng là gì?
Câu 6. Câu Anh minh hai vị thánh quân để nuối tiếc chỉ ai?
Câu 7. "Phú sông Bạch Đằng" thuộc loại gì?
Câu 8. Địa danh nào thuộc lãnh thổ Việt Nam ?
Câu 9. Bài Phú sông Bạch Đằng có nói tới yếu tố nào?
Câu 10. Nhận định nào nói chính xác nhất bút pháp và dụng ý của việc nhắc đến các danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc trong đoạn đầu bài phú?
Câu 11. Văn bản Phú sông Bạch Đằng toát lên nội dung gì?
Câu 12. Nhân vật "khách" hiện lên trong đoạn đầu bài phú là người mang cốt cách của:
Câu 13. Đặc sắc nghệ thuật của bài Phú sông Bạch Đằng là gì?
Câu 14. Dòng nào nêu đúng bố cục thông thường của phú nói chung và bài Phú sông Bạch Đằng nói riêng?
Câu 15. Đến sông Bạch Đằng mà lại nói: Học Tử Trường chừ thú tiêu dao là có hàm ý gì?

đáp án Trắc nghiệm bài Phú sông Bạch Đằng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9B
Câu 2CCâu 10D
Câu 3DCâu 11C
Câu 4ACâu 12D
Câu 5BCâu 13D
Câu 6CCâu 14A
Câu 7DCâu 15B
Câu 8C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X