Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Bộ đề trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ chính luận gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức về phong cách ngôn ngữ chính luận.

Câu 1. Chính luận là:

A. Nghị luận.

B. Phong cách chức năng ngôn ngữ.

C. Thao tác tư duy.

D. Một kiểu bài làm văn.

Câu 2. Nhận định nào đúng?

A. Văn bản nghị luận là văn bản chính luận

B. Văn bản chính luận là một loại văn bản nghị luận

C. Văn bản chính luận hoàn toàn khác văn bản nghị luận

D. Văn bản nghị luận là một văn bản chính luận

Câu 3. Nhận định nào không đúng?

A. Ngôn ngữ chính luận được dùng trong các loại văn bản: tuyên ngôn, bình luận thời sự, xã luận.

B. Ngôn ngữ chính luận tồn tại trong cả dạng nói và viết

C. Ngôn ngữ chính luận dùng để trình bày, bình luận, đánh giá, những sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, văn háo, tư tưởng,... theo một quan điểm chính trị nhất định.

D. Ngôn ngữ chính luận chủ yếu dùng trong các văn bản nghị luận văn học.

Câu 4. Loại văn bản nào sau đây không thuộc thể loại văn bản chính luận?

A. Các cương lĩnh; tuyên bố, tuyên ngôn

B. Các bài bình luận, xã luận

C. Các bài tùy bút, kí sự, tiểu thuyết

D. Các báo cáo, tham luận, phát biểu trong các hội thảo, hội nghị chính trị

Câu 5. Đặc trưng nào sau đây không có trong văn bản chính luận?

A. Tính công khai về quan điểm chính trị

B. Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận

C. Tính truyền cảm, thuyết phục

D. Tính tập thể, gắn với đời sống sinh hoạt nhân dân.

Câu 6. Phong cách ngôn ngữ chính luận là gì?

A. Là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng (khẩu ngữ) trong các buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện, thời sự,....

B. Chỉ toàn bộ lời ăn tiếng nói hàng ngày

C. Là ngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người

D. Là khuôn mẫu thích hợp để xây dựng lớp văn bản thể hiện vai của người tham gia giao tiếp trong lĩnh vực báo chí.

Câu 7. Mục đích sử dụng của phong cách ngôn ngữ chính luận là gì?

A. Nhằm trình bày, đánh giá, bình luận các sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng,... theo một quan điểm chính trị nhất định.

B. Nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chân thực nhất đến với người nghe.

C. Nhằm gợi tình, gợi cảm, miêu tả cái đẹp trong lòng người đọc.

D. Nhằm trao đổi thông tin, suy nghĩ, ý nghĩ, tình cảm với nhau, đáp ứng nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống.

Câu 9. Văn bản chính luận hiện đại bao gồm những văn bản nào?

A. Cương lĩnh; tuyên ngôn; lời kêu gọi, hiệu triệu; tuyên bố

B. Các bài bình luận, xã luận; bài phát biểu trong các hội thảo, hội nghị chính trị

C. Các báo cáo, tham luận

D. Tất cả các ý trên

Câu 12. Vì sao đoạn trích trên thuộc phong cách chính luận?

A. Thể loại của văn bản: bình luận xã hội.

B. Mục đích viết văn bản: trình bày, đánh giá một vấn đề mang tính thời sự, chính trị: tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

C. Ngôn ngữ: từ ngữ chính trị (yêu nước, truyền thống, dân, Tổ quốc, xâm lăng, bán nước, cướp nước...) câu văn là những nhận định, phán đoán.

D. Tất cả các ý trên

Câu 13. Xác định biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau:

"Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước."

A. Biện pháp điệp ngữ, liệt kê.

B. Biện pháp điệp ngữ, điệp cấu trúc câu.

C. Biện pháp liệt kê, so sánh.

D. Biện pháp điệp ngữ, so sánh

Câu 14. Câu văn nào sau đây không phù hợp với phong cách ngôn ngữ chính luận?

A. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

B. Xuân mới, thế và lực, chúng ta tự tin đi tới!

C. Phát xít Nhật quật thực dân Pháp xuống chân đài chính trị.

D. Hà Nội mùa này phố vắng những cơn mưa.

đáp án Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2CCâu 10A
Câu 3DCâu 11A
Câu 4CCâu 12D
Câu 5DCâu 13A
Câu 6ACâu 14D
Câu 7ACâu 15B
Câu 8DCâu 16D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X