Trắc nghiệm bài Lập dàn ý bài văn nghị luận

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Lập dàn ý bài văn nghị luận giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Lập dàn ý là gì?

A. Triển khai các ý trước khi viết.

B. Chọn ra các ý cần viết.

C. Lựa chọn và sắp xếp những nội dung cơ bản dự định triển khai vào bố cục ba phần của văn bản.

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 2. Việc lập dàn ý bài văn nghị luận giúp cho người viết bao quát được điều gì?

A. Nội dung chủ yếu

B. Những luận điểm, luận cứ cần triển khai

C. Phạm vi và mức độ nghị luận

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 3. Ngoài ra, việc lập dàn ý bài văn nghị luận còn giúp cho người viết như thế nào?

A. Tránh tình trạng xa đề, lạc đề hoặc lặp ý

B. Tránh được việc bỏ sót hoặc triển khai ý không cân xứng

C. Phân phối thời gian làm bài hợp lí

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 4. Khi tìm ý cho bài văn nghị luận, ta cần làm gì?

A. Xác định luận đề

B. Xác định các luận điểm

C. Tìm luận cứ cho các luận điểm

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 5. Trong phần thân bài, người viết không cần chú ý điều gì?

A. Giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp.

B. Sắp xếp các luận điểm theo trình tự hợp lí.

C. Sắp xếp các luận cứ cho từng luận điểm ra sao?

D. Cần triển khai luận điểm và luận cứ nào nhiều nhất.

Câu 6. Trong phần kết bài, người viết cần chú ý điều gì?

A. Nên kết bài theo kiểu đóng hay mở?

B. Khẳng định những nội dung nào?

C. Mở ra những nội dung nào để người đọc tiếp tục suy nghĩ?

D. Cả ba đáp án trên.

đáp án Trắc nghiệm bài Lập dàn ý bài văn nghị luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 5A
Câu 2DCâu 6D
Câu 3DCâu 7A
Câu 4D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X