Đề minh họa tốt nghiệp 2021 môn GDCD có đáp án chi tiết từng câu

Đề minh họa tốt nghiệp 2021 môn GDCD có đáp án chi tiết từng câu giúp em ôn luyện thi THPTQG tốt hơn với nhiều dạng câu hỏi hay.

Câu 1. Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là

A. quá trình loại bỏ độc quyền.

B. sản xuất của cải vật chất.

C. phương thức triệt tiêu cạnh tranh.

D. hoạt động thúc đẩy đầu cơ.

Câu 2. Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. làm tăng năng suất lao động.

B. thâu tóm tổ chức độc quyền.

C. duy trì mọi nguồn thu nhập.

D. định đoạt tài nguyên thiên nhiên.

Câu 6. Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ phải

A. hủy bỏ mọi giao dịch.

B. công khai bí mật đời tư.

C. chịu trách nhiệm dân sự.

D. tiến hành tư vấn pháp lí.

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn

A. tài sản công.

B. nơi cư trú.

C. địa giới hành chính.

D, giới tính thai nhi.

Câu 10. Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện thông qua việc các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải

A. tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.

B. cân bằng quan hệ cung - cầu.

C. đồng loạt duy trì chế độ một giá.

D. chấm dứt phân hóa giàu - nghèo.

Câu 11. Theo quy định của pháp luật ở nước ta, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị được thể hiện thông qua việc công dân được tham gia

A. phát triển kinh tế địa phương.

B. quản lý nhà nước và xã hội.

C. tôn tạo các di sản văn hóa.

D. bảo vệ ngôn ngữ vùng miền.

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó

A. nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai.

B. thiếu chứng nhận quyền sử dụng đất.

C. có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

D. thuộc địa bàn cần phải quy hoạch.

Câu 14. Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của

A. người làm dịch vụ chuyển phát.

B. đại diện của chính quyền địa phương.

C. đối tượng có hộ chiếu công vụ.

D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 16. Trong phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách góp ý xây dựng các

A. Văn bản pháp luật.

B. kĩ năng giao tiếp.

C. hương ước làng xã.

D. tập tục vùng miền.

Câu 18. Theo quy định của pháp luật, quyền sáng tạo của công dân được hiểu là quyền của mỗi người được tự do

A. đưa ra các phát minh, sáng chế.

B. sưu tầm tài liệu tham khảo.

C. bày tỏ mọi quan điểm cá nhân.

D. bảo mật mọi phong tục, tập quán.

Câu 19. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp đặc biệt, người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được

A. miễn trừ trách nhiệm pháp lí.

B. học rút ngắn thời gian.

C. hưởng mọi đặc quyền đặc lợi.

D. nhận trợ cấp định kì.

Câu 20. Pháp luật về phát triển kinh tế quy định công dân có quyền tự mình lựa chọn và

A. ấn định mức thuế thu nhập.

B. phân phối mọi loại hàng hóa,

C. quyết định hình thức kinh doanh.

D. triệt tiêu các loại cạnh tranh.

Câu 21. Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi được dùng để nộp thuế thu nhập cá nhân?

A. Phương tiện thanh toán.

B. Công cụ cất trữ.

C. Bảo mật thông tin.

D. Điều tiết sản xuất.

Câu 22. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò

A. gia tăng hiện tượng lạm phát.

B. duy trì mọi nguồn thu nhập.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. khuyến khích hoạt động đầu cơ.

Câu 23. Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động

A. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.

B. san bằng quy mô dân số.

C. thúc đẩy các loại cạnh tranh.

D. đăng kí thử nghiệm vắc-xin.

Câu 24. Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bán hàng dưới lòng đường.

B. Giao hàng sai địa điểm thỏa thuận.

C. Lây truyền HIV cho nhiều người.

D. Sản xuất trái phép chất ma túy.

Câu 28. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Dự đoán kết quả kiểm phiếu.

B. Tìm hiểu dự án khởi nghiệp tại địa phương.

C. Đề nghị chuyển đổi quốc tịch.

D. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.

Câu 29. Khi phát hiện người có hành vi nhập cảnh trái phép, công dân thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn

A. hình thức thay đổi nơi cư trú.

B. hành vi vi phạm pháp luật.

C. cách thức điều tra nhân khẩu.

D. hoạt động giao thương quốc tế.

Câu 30. Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Trích nguồn tài liệu tham khảo.

B. Thiết kế logo sản phẩm.

C. Sao chép nhãn hiệu độc quyền.

D. Thống kê tài sản cá nhân.

Câu 34. Trong thời gian nghỉ hè, vì thường xuyên cùng bạn chơi điện tử nên cháu A bị bố khóa cửa giam trong phòng suốt 2 ngày không cho ra ngoài. Bố cháu A đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Được pháp luật bảo hộ về giáo dục.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được pháp luật bảo hộ về danh tính.

đáp án Đề minh họa tốt nghiệp 2021 môn GDCD có đáp án chi tiết từng câu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21A
Câu 2ACâu 22C
Câu 3ACâu 23D
Câu 4CCâu 24A
Câu 5DCâu 25A
Câu 6CCâu 26C
Câu 7ACâu 27A
Câu 8BCâu 28D
Câu 9BCâu 29B
Câu 10ACâu 30C
Câu 11BCâu 31A
Câu 12CCâu 32A
Câu 13CCâu 33C
Câu 14DCâu 34C
Câu 15BCâu 35C
Câu 16ACâu 36C
Câu 17DCâu 37
Câu 18ACâu 38A
Câu 19BCâu 39B
Câu 20CCâu 40

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X