Biện pháp cơ bản nào dưới đây của Chính phủ đã kịp thời giải quyết khó khăn về

Xuất bản: 31/03/2023 - Cập nhật: 31/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biện pháp cơ bản nào dưới đây của Chính phủ đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Biện pháp phát động phong trào “Tuần lễ vàng” của Chính phủ đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X