Biến động nào của tình hình thế giới những năm 1989 - 1991 tạo bất lợi cho phong

Xuất bản: 31/03/2023 - Cập nhật: 31/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biến động nào của tình hình thế giới những năm 1989 - 1991 tạo bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Liên Xô luôn ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc các nước trên thế giới, vì vậy sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tạo bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X