Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để tìm kiếm thông tin trên WWW?

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để tìm kiếm thông tin trên WWW?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bạn nhấp nút search trên thanh công cụ để tìm kiếm thông tin trên WWW

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của Internet là tổ chức và khai thác thông tin trên World Wide Web (WWW, còn gọi là Web).WWW là mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy cập (đọc và viết) thông tin qua các thiết bị kết nối với mạng Internet; một hệ thống thông tin trên Internet cho phép các tài liệu được kết nối với các tài liệu khác bằng các liên kết siêu văn bản, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin bằng cách di chuyển từ tài liệu này sang tài liệu khác.

Website www.tsnn.com là website cung cấp thông tin về ………..

Website www.tsnn.com là website cung cấp thông tin về triển lãm thương mại.

WWW là từ viết tắt của từ nào:

WWW là từ viết tắt của từ world wide web. Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang Web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt HTTP dùng tìm kiếm các trang Web, tài nguyên…

Dịch vụ www chạy ở port nào:

Dịch vụ www chạy ở port 80

World Wide Web ra đời năm nào?

World Wide Web ra đời năm 1989

Theo văn bản, mục đích ban đầu của nhà sáng lập khi xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web là gì?

Theo văn bản, mục đích ban đầu của nhà sáng lập khi xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web là giúp các đồng nghiệp của Tim Bơ-nơ-Li kết nối tốt hơn

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X