Anđehit axetic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 24/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Anđehit axetic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Anđehit axetic phản ứng với tất cả các chất trong dãy: H2 (xt: Ni,t⁰); dd AgNO3/NH3,t⁰; O2/t⁰.
Anđehit Axetic hay còn được gọi là axetandehit (ethanal). Đây là một trong những anđehit quan trọng và thường gặp trong đời sống hàng ngày. Anđehit Axetic có công thức phân tử là CH3CHO, được viết tắt thành MeCHO.
Anđehit Axetic có những tính chất vật lý sau:
- Là chất lỏng không màu, có mùi trái cây, hăng và có tính độc.
- Dễ bay hơi.
- Nhiệt độ sôi: 20 độ C.
- Có thể tan vô hạn ở trong nước.
- Có thể tạo ra hỗn hợp nổ với không khí trong giới hạn nồng độ từ 4 – 57% thể tích.
Các PTHH xảy ra như sau:
CH3CHO + H2 → CH3CH2OH (xt: Ni,t⁰)
CH3CHO + 4AgnO3 + 5NH3 → 4Ag + 3CH3COONH4 + 3NH4NO3 (xt: t⁰)
2CH3​CHO + ​O2 → 2CH3​COOH (xt: t⁰)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X