Câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11: Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bao hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn.

Giải câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 74 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 17 về Hô hấp ở động vật.

Xem lại bài trướcCâu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11

Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bao hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn.

- Bảng 77 dưới đây cho thấy tỉ lệ phần trăm thể tích khí O2 và CO2 trong không khí hít vào và thở ra ở ngoài. Giải thích tại sao có sự khác nhau về tỉ lệ các loại khí O2 và CO2 trong không khỉ hít vào và thở ra.

Bảng 17. Thành phần không khí hít vào và thở ra

Loại khí Không khí hít vào Không khí thở ra
O2 20,96% 16,40%  
CO2 0,03% 4,10%
N2 79,01% 79,50% 

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11: phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn

- Phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn vì phổi có đủ 4 đặc điểm bề mặt của trao đổi khí:

- Phổi có rất nhiều phế nang nên diện tích bề mặt trao đổi khí rất lớn so với phổi bò sát và lưỡng cư.

- Ở phế nang có hệ thống mao mạch dày đặc và máu có sắc tố hô hấp

- Thành mao mạch và phế nang mỏng và ẩm ướt.

- Có sự lưu thông khí liên tục (hít vào, thở ra).

- Có sự khác nhau về tỉ lệ các loại khí O2 và CO2 trong không khí hít vào và thở ra vì:

+ Khí O2 từ không khí ở phế nang đã khuếch tán vào máu nên lượng O2 trong không khí thở ra bị giảm.

+ Khí CO2 từ máu khuếch tán vào phế nang làm tăng lượng COtrong không khí thở ra.  

>> Xem bài Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu