Câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11

Giải câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất?

Giải câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 76 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 17 về Hô hấp ở động vật.

>> Xem bài trướcCâu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

Câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng:

□  a) Phổi của động vật có vú

□   b) Phổi và da của ếch nhái

□   c) Phổi của bò sát

□   d) Da của giun đất

Lời giải câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11

Cơ quan hô hấp của động vật có vú hoạt động trao đổi khí hiệu quả nhất

Đáp án a

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu