Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ 1945-1950

Xuất bản: 24/04/2020 - Cập nhật: 25/05/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 35 SGK lịch sử lớp 12, nội dung chính: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Lịch sử 12

Câu hỏi

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 32,33,34 để lấy dữ liệu trả lời câu hỏi.

Đáp án tham khảo

- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ.

- Trước sức ép của phong trào đấu tranh, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo “phương án Maobáttơn” chia đất nước này thành hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo.

- Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong những năm 1948-1950. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

Kiến thức bổ sung liên quan việc giành độc lập của nhân dân Ấn Độ 1945-1950

Đọc tài liệu tổng hợp một số câu hỏi có nội dung liên quan hoặc nội dung mở rộng của cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ từ năm 1945 tới 1950, các em học sinh cùng theo dõi để có kiến thức sâu rộng hơn về phần bài học này nhé.

Câu 1. Quá trình đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ.

Trả lời:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển mạnh mẽ.Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thuỷ binh ở Bombay (1946) và các cuộc bãi công của 40 vạn công nhân ở Cancútta (1947).

Trước sức ép đó, thực dân Anh đã thực hiện chính sách thâm độc "chia để trị", chia Ấn Độ thành hai nước theo quy chế tự trị dựa trên đặc điểm tôn giáo : Ấn Độ của người Ấn Độ giáo và Pakixtan của người Hồi giáo. Ngày 15-8-1947, Ấn Độ tách thành hai quốc gia.

Không thoả mãn với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Ngày 26-1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập hoàn toàn và thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ, xoá bỏ mọi lệ thuộc vào thực dân Anh.

Sự thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ, có ảnh hưởng quan trọng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 2. Thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ấn độ năm 1950 đã ảnh hưởng lớn đến điều gì?

Trả lời:

Thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ năm 1950 đã ảnh hưởng lớn đến phong trào giành độc lập của châu Á và cả thế giới, bởi đây là một quốc gia lớn cả về dân số, uy tín về tôn giáo của châu Á.

Câu 3. Năm 1950 ấn độ đã giành được độc lập từ thực dân nào?

Trả lời:

Năm 1950 ấn độ đã giành được độc lập từ thực dân Anh khi đó đang thực hiện chế độ Dominion.

Thực dân Anh thiết lập chế độ thuộc địa đối với Ấn Độ từ năm 1858 tới năm 1950 thì chấm dứt.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Tiếp theo: Câu 1 trang 35 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM