Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Trả lời câu 1 trang 35 SGK lịch sử lớp 12, nội dung chính: Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Trả lời câu 1 trang 35 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 25, 26 để lập bảng.

Đáp án tham khảo

Thời gian

Sự kiện

17/08/1945

Inđônêxia tuyên bố độc lập.

02/09/1945

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

12/10/1945

Lào tuyên bố độc lập.

04/07/1946

Philippin tuyên bố độc lập.

04/01/1948

Miến Điện tuyên bố độc lập.

31/08/1957

Mã Lai tuyên bố độc lập.

06/1959

Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.

20/05/2002

Đông Timo trở thành quốc gia độc lập.

Bổ sung kiến thức về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á

Kiến thức về tổ chức ASEAN

Kiến thức về tổ chức ASEAN Lịch sử lớp 12 đã được trình bày chi tiết trong Sách giáo khoa, tuy nhiên Đọc tài liệu đã tổng hợp và tóm tắt ngắn gọn dưới đây, các em học sinh tiện theo dõi lại để ghi nhớ.

a. Nhóm 5 quốc gia sáng lập ASEAN

  • Sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN (Inđônêxia, Malaixia,Philíppin, Thái Lan và Xingapo) đều tiến hành đường lối công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu với mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ và đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên,chiến lược này dần bộc lộ những hạn chế nhất là về nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ…
  • Từ những năm 60-70, các nước này chuyển sang chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu – "mở cửa" nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, phát triển ngoại thương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 5 nước khá cao.

b. Mục đích và nguyên tắc hoạt động của ASEAN

- Mục đích: Hợp tác, liên kết, phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.

- Nguyên tắc hoạt động: được ban hành tại hội nghị Ba-li (1976)

  • Tôn trọng chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.
  • Cam kết không đe dọa vũ lực, không sử dụng vũ lực trong khu vực.
  • Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  • Thúc đẩy quá trình hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.

c. Hoạt động của ASEAN

-  Từ năm 1967 đến 1976 : non yếu, lỏng lẻo. Mâu thuẫn với nhau trong vấn đề Đông Dương và Cam-pu-chia.

- Từ năm 1976 đến nay : khởi sắc, hoạt động tương đối hiệu quả.

d. Quá trình mở rộng ASEAN

Từ 5 nước ban đầu, ASEAN có quá trình mở rộng thành viên:

Thời gianQuốc gia - thứ tự thành viên
1984Bru-nây - thành viên thứ sáu
1995Việt Nam - thành viên thứ bảy
1997Lào và Mianma - thành viên thứ tám, chín
1999Campuchia - thành viên thứ mười

Đọc tài liệu tổng hợp thêm các kiến thức mở rộng, các câu hỏi xoay quanh các nội dung chính: thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á, cho các em học sinh nắm bắt nội dung bài học được đa chiều, sâu sắc hơn.

Câu 1. Các nước giành độc lập năm 1945 ở khu vực Đông Nam Á?

Trả lời:

Vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nuớc đã giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cụ thể là ba quốc gia sau:

-Inđônêxia: ngày 17-8-1945, tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

-Việt Nam: tháng 8-1945 tiến hành khởi nghĩa => 2-9-1945, nước VNDCCH ra đời.

-Lào: tháng 8-1945, nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy, đên ngày 12-10, Lào tuyên bố độc lập.

Câu 2. Nước Lào tuyên bố độc lập vào thời điểm nào?

Trả lời:

- Bắt đầu từ này 23/8/1945, nhân dân Lào nổi dậy.

- Ngày 12/10/29145 khởi nghĩa của nhân dân Lào giành thắng lợi, Chính phủ Lào tuyên bố độc lập.

Câu 3. Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26 tháng 1 năm 1950?

Trả lời:

Ấn Độ là quốc là tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26 tháng 1 năm 1950.

Câu 4. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Đông Nam Á là thuộc địa của quốc gia nào?

Trả lời:

Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Đông Nam Á (trừ Thái  Lan) là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây và Nhật Bản.

Câu 5. Thời cơ cho các nước Đông Nam A nổi dậy giành chính quyền năm 1945?

Trả lời:

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9-5-1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc.

Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách mạng.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu 1 trang 35 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á..

Tiếp theo: Câu 2 trang 35 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM