Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 32 SGK lịch sử lớp 12, nội dung chính: Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Trả lời câu 1 trang 32 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk trang 27 để trả lời.

Đáp án tham khảo

Những mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 bao gồm:

*Giành chính quyền từ tay Nhật:

- Ngày 23/8/1945 nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy giành chính quyền.

- Ngày 12/10/1945, Chính phủ lâm thời ở Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.

=> Đây chính là nội dung câu trả lời cho câu hỏi: Cách mạng Lào năm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào?

*Kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954):

- Tháng 3/1946, Pháp trở lại xâm chiếm Lào.

- Từ năm 1953 đến 1954: quân dân Lào cùng với quân tình nguyện Việt Nam đã mở nhiều chiến dịch, giành thắng lợi to lớn, góp phần vào thắng lợi chung của ba nước Đông Dương.

- Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất của nước Lào.

*Kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975)

- Quân dân Lào đã tiến hành cuộc đấu tranh chống Mĩ trên ba mặt trận: quân sự - chính trị -  ngoại giao, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù.

- Tháng 2/1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào được kí kết giữa Mặt trận Lào yêu nước và phái hữu Viêng Chăn.

- Từ tháng 5/1975, quân dân Lào đã tiến hành tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn đất nước.

- Ngày 2/12/1975, nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào tuyên bố thành lập, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và phát triển của xứ sở Triệu Voi.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 32 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 2 trang 32 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM