Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN

Xuất bản: 24/04/2020 - Cập nhật: 25/05/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 35 SGK lịch sử lớp 12, nội dung câu hỏi: Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN

Câu hỏi

Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN.

Hướng dẫn trả lời

Sưu tầm tài liệu trên mạng internet hoặc sách, báo.

Trả lời câu  2 trang 35 sgk lịch sử lớp 12

- ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Băng-cốc bởi Bộ trưởng Ngoại giao các nước sáng lập là ln-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi a, Phi-líp pin, Thái Lan và Xinh-ga-po.

- Trong hơn 40 năm tồn tại và phát triển, ASEAN từ một Hiệp hội đơn sơ của các quốc gia trong khu vực dần phát triển thành một tổ chức quy mô với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng và chặt chẽ. Ngày nay, các hoạt động hợp tác của ASEAN đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội các quốc gia Đông Nam Á. ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực có ảnh hưởng nhất ở Đông Nam Á và có vai trò quan trọng ở khu vực Đông Á. AASEAN luôn đảm bảo được “sự thống nhất trong đa dạng” trên cơ sở những lợi ích cơ bản chung cũng như các mục tiêu và nguyên tắc trong Hiêp hội, nhất là “đồng thuận” và “không can thiệp”.

- Với việc ASEAN ký kết và phê chuẩn Hiến chương ASEAN, hợp tác ASEAN đã có nền tảng pháp lý và khuôn khổ thể chế để có bước phát triển mới, hướng tới việc xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng hùng mạnh.

Chú ý:

Sưu tầm tự do, đi vào những hoạt động chính của ASEAN từ khi thành lập cho đến nay.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu 2 trang 35 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN

Tiếp theo: Câu 3 trang 35 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM