Trả lời câu hỏi C1, C2, C3 Bài 10 SGK Vật Lý 11

Chi tiết các câu trả lời cho các câu hỏi C1, C2 trang 55 và C3 trang 56 sách giáo khoa Vật Lý lớp 11

Câu C1 trang 55: Hãy viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động ℰ với cường độ dòng điện I và các điện trở r,R,R1 của mạch điện kín (hình 10.1)

câu hỏi C1 Bài 10 SGK Vật Lý 11

Trả lời:

Áp dụng định luật ôn cho toàn mạch:

Câu C2 trang 55:

Hãy viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế UAB, cường độ dòng điện I và điện trở R1 đối với đoạn mạch hình 10.2b

câu hỏi C2 Bài 10 SGK Vật Lý 11

Trả lời:

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch chứa điện trở thuần :UAB = I.R1

Câu C3 trang 56: Hãy viết hệ thức tính UBA đối với đoạn mạch hình 10.2a và tính hiệu điện thế này khi cho biết ℰ = 6V; I = 0,5A ; r = 0,3Ω; và R = 5,7Ω

câu hỏi C3 Bài 10 SGK Vật Lý 11

Trả lời:

UBA = - ℰ + I(r + R) = -6 + 0,5(5,7 + 0,3) = -3V

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X