Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 5 trang 58 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 58 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 5. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là:

ξ₁ = 4,5 V; r₁ = 3 Ω

ξ₂ = 3 V; r₂ = 2 Ω

Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ Hình 10.6. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB.

Trả lời câu hỏi bài 5 tr. 58 SGK Vật lí 11

+ Suất điện động và điện trở của bộ nguồn: 

Đáp án bài 5 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 1

+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch: 

Đáp án bài 5 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 2

+ Hiệu điện thế UAB trong trường hợp này là

UAB = ξ₁ -  I.r₁ = 4,5 - 1,5.3 = 0.

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 58 SGK Vật lí lớp 11

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    07:20 AM
25/08/2018    07:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu