Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 1 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 1 trang 58 SGK vật lý lớp 11 trong tiết học bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 1. Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Trả lời

Dòng điện này có chiều đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn.

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    23:47 PM
24/08/2018    23:47 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu