Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 58 SGK vật lý lớp 11

Bài 4

Một ắc quy có suất điện động và điện trở trong là ℰ = 6V và r = 0,6Ω .Sủa dụng ắc quy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6V - 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch (hình 10.8) và hiệu điện thế giữa hai cực của ắc quy khi đó

Trả lời bài 4 trang 58 sgk Lí 11

+ Điện trở của bóng đèn:

Đáp án bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 1

+ Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch , ta được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Đáp án bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 2

+ Hiệu điện thế giữa hai cực của Acquy: U = ξ – Ir = 6 - 0,476.0,6 = 5,714 V

Đáp án:

R = 0,48A ; U = 5,714V

» Bài tham khảo: Bài 5 trang 58 sgk vật lý 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    05:11 AM
25/08/2018    05:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu