Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 58 SGK vật lý lớp 11

Bài 4

Một ắc quy có suất điện động và điện trở trong là ℰ = 6V và r = 0,6Ω .Sủa dụng ắc quy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6V - 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch (hình 10.8) và hiệu điện thế giữa hai cực của ắc quy khi đó

Trả lời bài 4 trang 58 sgk Lí 11

+ Điện trở của bóng đèn:

Đáp án bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 1

+ Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch , ta được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Đáp án bài 4 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11 2

+ Hiệu điện thế giữa hai cực của Acquy: U = ξ – Ir = 6 - 0,476.0,6 = 5,714 V

Đáp án:

R = 0,48A ; U = 5,714V

» Bài tham khảo: Bài 5 trang 58 sgk vật lý 11

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    05:11 AM
25/08/2018    05:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu