Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 11.

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 11. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Câu hỏi

Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật.

Lời giải

đáp án bài 1 trang 70 sgk sinh học 11
 

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu