Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Soạn Sinh 11 bài 16 Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 16 Sinh 11: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ ỐNG TIÊU HÓA

- Động vật: Động vật có xương sống và nhiều động vật không xương sống.

- Quá trình tiêu hoá trong ống tiêu hoá:

+ Trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa thành các chất hữu cơ đơn giản sau đó được hấp thụ vào máu. 

+ Các chất không được tiêu hoá trong ống tiêu hoá sẽ thành phân và thải ra ngoài theo lỗ hậu môn
Thức ăn được di chuyển theo một chiều trong ống tiêu hoá.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 16 về Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo). Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11

Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11

Giải câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 11

Câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 11: Điền các đặc điểm (cấu tạo và chức năng) thích nghi với thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột tương ứng ở bảng 16.

X