Câu hỏi thảo luận trang 67 SGK sinh học 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 67 SGK sinh học 11: Kể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.

Câu hỏi

Kể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.

Lời giải

- Động vật ăn thực vật: dê, thỏ, bò, ngựa,...

- Động vật ăn thịt: hổ, sư tử, chó sói, mèo rừng,...

- Động vật ăn tạp: lợn, khỉ, vượn (ăn thực vật là chủ yếu).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 67 SGK sinh học 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu