Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11.

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11: Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Đề bài

Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Lời giải

Thú ăn thực vật sử dụng thực vật là nguồn thức ăn chính. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa. Vì vậy thú ăn thực vật phải ăn số lượng thức ăn rất lớn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    00:09 AM
21/08/2018    00:09 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu