Toán 7 Cánh Diều trang 99 : Giải bài tập trang 99 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Xuất bản: 09/08/2022 - Cập nhật: 12/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 99 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1 trang 98 và 2, 3, 4 trang 99 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Bài 1 trang 98 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Để xác định phương hướng trên bản đồ hay trên thực địa, người ta thường xác định 8 hướng ( Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc) như Hình 29. Trong đó:

Bai 1 trang 98 Toan 7 Canh Dieu tap 1

Trong đó:

  • B: hướng Bắc;        N: hướng Nam;
  • Đ: hướng Đông;    T: hướng Tây;
  • ĐB: hướng Đông Bắc (tia Ox);
  • ĐN: hướng Đông Nam (tia Ov);
  • TN: hướng Tây Nam (tia Oy);
  • TB: hướng Tây Bắc (tia Ou).

a) Tia OB là tia phân giác của những góc nào?

b) Tia OT là tia phân giác của những góc nào?

Bài giải

a) Tia OB là tia phân giác của những góc xOu; góc TOĐ

b) Tia OT là tia phân giác của những góc yOu; góc BON

Bài 2 trang 99 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Trong Hình 30, tính số đo của \(\widehat {mOp};\widehat {qOr};\widehat {pOq}\)

Bai 2 trang 99 Toan 7 Canh Dieu tap 1

Bài giải

Vì On là tia phân giác của \(\widehat {mOp}\) nên \(\widehat {mOp} = 2.\widehat {mOn} = 2.33^\circ  = 66^\circ \)

\(\widehat {qOr} = \widehat {mOn}\) ( 2 góc đối đỉnh), mà \(\widehat {mOn} = 33^\circ  \Rightarrow \widehat {qOr} = 33^\circ \)

\(\widehat {pOq} + \widehat {qOr} = 180^\circ \) ( 2 góc kề bù) nên \(\widehat {pOq} + 33^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {pOq} = 180^\circ  - 33^\circ  = 147^\circ \)

Vậy \(\widehat {mOp} = 66^\circ ;\widehat {qOr} = 33^\circ ;\widehat {pOq} = 147^\circ \)

Bài 3 trang 99 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Ở Hình 31 có góc vuông xOy, các tia On, Oz, Om nằm trong góc đó và \(\widehat {xOn} = \widehat {nOz},\widehat {yOm} = \widehat {mOz}\)

Bai 3 trang 99 Toan 7 Canh Dieu tap 1

a) Các tia Om, On có tương ứng là tia phân giác của góc yOz và xOz hay không?

b) Cho biết số đo góc mOn.

Bài giải

a) Các tia Om, On tương ứng là tia phân giác của góc yOz và xOz vì:

Tia Om nằm trong góc yOz và \(\widehat {yOm} = \widehat {mOz}\)

Tia On nằm trong góc xOz và \(\widehat {xOn} = \widehat {nOz}\)

b) Vì các tia Om, On tương ứng là tia phân giác của góc yOz và xOz nên: \(\widehat {yOm} = \widehat {mOz} = \frac{1}{2}.\widehat {yOz};\widehat {xOn} = \widehat {nOz} = \frac{1}{2}.\widehat {xOz}\)

Mà tia Oz nằm trong góc xOy nên \(\widehat {yOz} + \widehat {xOz} = \widehat {xOy}\)

\( \Rightarrow \widehat {mOz} + \widehat {zOn} = \frac{1}{2}.\widehat {yOz} + \frac{1}{2}.\widehat {xOz} = \frac{1}{2}.\widehat {xOy}\)

Mà tia Oz nằm trong góc mOn nên \(\widehat {mOz} + \widehat {zOn} = \widehat {mOn}\) và \(\widehat {xOy} = 90^\circ \)

\(\Rightarrow \widehat {mOn} = \frac{1}{2}.90^\circ  = 45^\circ \)

Bài 4 trang 99 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Cho \(\widehat {xOy} = 120^\circ \). Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng 2 cách:

a) Sử dụng thước thẳng và compa;

b) Sử dụng thước hai lề

Bài giải

Vẽ góc \(\widehat {xOy} = 120^\circ \)

a) Sử dụng thước thẳng và compa

Bước 1: Trên tia Ox, lấy điểm A bất kì ( A khác O); vẽ một phần đường tròn tâm O, bán kính OA, cắt tia Oy tại điểm B.

Bước 2: Vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính AO.

Bước 3: Vẽ một phần đường tròn tâm B bán kính BO, cắt phần đường tròn tâm A bán kính AO tại điểm C nằm trong góc xOy.

Bước 4: Vẽ tia OC, ta được OC là tia phân giác của góc xOy.

b) Sử dụng thước hai lề

Bước 1: Đặt thước hai lề sao cho một cạnh của thước trùng với cạnh Ox, dùng bút vạch một vạch thẳng theo cạnh của thước.

Bước 2: Đặt thước hai lề sao cho một cạnh của thước trùng với cạnh Oy, dùng bút vạch một vạch thẳng theo cạnh của thước.

Bước 3: Hai nét vạch thẳng vẽ ở bước 1 và bước 2 cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy.

Bước 4: Vẽ tia OC, ta được OC là tia phân giác của góc xOy.

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 99 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Xem tiếp: Toán 7 Cánh Diều trang 104

Xem thêm:

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM