Toán 7 Cánh Diều trang 95 : Giải bài tập trang 95 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Xuất bản: 08/08/2022 - Cập nhật: 09/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 95 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 95 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Bài 1 trang 95 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

a) Tìm các cặp góc kề nhau trong mỗi hình 18a, 18b:

Bai 1 trang 95 Toan 7 Canh Dieu tap 1 hinh 18

b) Tìm các cặp góc kề bù (khác góc bẹt) ở Hình 19.

Bai 1 trang 95 Toan 7 Canh Dieu tap 1 hinh 19

c) Tìm hai góc đối đỉnh (khác góc bẹt và góc không) trong mỗi hình 20a, 20b, 20c, 20d:

Bai 1 trang 95 Toan 7 Canh Dieu tap 1 hinh 20

Bài giải

a) Hai góc kề nhau:

Trong hình 18a là: góc iAj và góc jAk

Trong hình 18b là: góc eBf và góc fBg; góc eBf và góc fBh; góc eBg và góc gBh; góc fBg và góc gBh

b) 2 góc kề bù trong Hình 19 là: góc xOy và góc yOu; góc xOz và góc zOu; góc xOt và góc tOu

c) 2 góc đối đỉnh:

Trong Hình 20a: Không có vì 2 góc này không có chung đỉnh

Trong Hình 20b: Không có vì không có 2 góc nào mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Trong Hình 20c: góc xOy và góc x’Oy’

Trong Hình 20d: Không có vì không có 2 góc nào mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Bài 2 trang 95 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Quan sát Hình 21 và chỉ ra:

a) Hai góc kề nhau;
b) Hai góc kề bù (khác góc bẹt) ;
c) Hai góc đối đỉnh( khác góc bẹt và góc không).


Bai 2 trang 95 Toan 7 Canh Dieu tap 1

Bài giải

a) 2 góc kề nhau là: góc ABE và EBD; góc AFG và GFE; góc AEB và BED; góc BCG và GCD; góc FGB và BGC; góc BGC và CGE; góc CGE và EGF; góc EGF và FGB.

b) 2 góc kề bù là: góc AFG và GFE; góc BCG và GCD; góc FGB và BGC; góc BGC và CGE; góc CGE và EGF; góc EGF và FGB.

c) 2 góc đối đỉnh là: góc FGB và CGE; góc BGC và EGF

Bài 3 trang 95 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tìm số đo:

a) Góc mOp trong Hình 22a;

b) Góc qPr trong Hình 22b;

c) x,y trong Hình 22c.

Bai 3 trang 95 Toan 7 Canh Dieu tap 1 hinh 22

Bài giải

a) Vì tia On nằm trong góc mOp nên \(\widehat {mOn} + \widehat {nOp} = \widehat {mOp}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 30^\circ  + 45^\circ  = \widehat {mOp}\\ \Rightarrow 75^\circ  = \widehat {mOp}\end{array}\)

Vậy số đo góc mOp là 75 độ

b) Ta có: \(\widehat {q\Pr } + \widehat {rPs} = 180^\circ \) (2 góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {q\Pr } + 55^\circ  = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {q\Pr } = 180^\circ  - 55^\circ  = 125^\circ \end{array}\)

Vậy số đo góc qPr là 125 độ

c) Ta có: \(\widehat {tQz} = \widehat {t'Qz'}\) ( 2 góc đối đỉnh), mà \(\widehat {t'Qz'} = 41^\circ  \Rightarrow \widehat {tQz} = 41^\circ \)

\(\widehat {tQz'} + \widehat {z'Qt'} = 180^\circ \) ( 2 góc kề bù) nên \(\widehat {tQz'} + 41^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {tQz'} = 180^\circ  - 41^\circ  = 139^\circ \)

Vậy \(x = 41 ^\circ ; y = 139 ^\circ \)

Bài 4 trang 95 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Hình 23 là một mẫu cửa có vòm tròn của một ngôi nhà. Nếu coi mỗi thanh chắn vòm cửa đó như một cạnh của góc thì các thanh chắn đó (ba thanh màu xanh trên hình) như một cạnh của góc thì các thanh chắn đó tạo ra các góc kề nhau. Theo em, mỗi góc tạo bởi hai thanh chắn vòm cửa đó khoảng bao nhiêu độ?

Bai 4 trang 95 Toan 7 Canh Dieu tap 1

Bài giải

Trong Hình 23, coi mỗi thanh chắn vòm cửa đó như một cạnh của góc thì các thanh chắn đó tạo ra các góc kề nhau.

Các góc tạo bởi các thanh chắn cửa kề nhau tạo thành một góc bẹt và các góc có số đo gần bằng nhau.

Do đó, số đo mỗi góc bằng khoảng: 180o : 4 = 45o.

Vậy mỗi góc tạo bởi hai thanh chắn vòm cửa đó khoảng 45 độ.

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 95 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Xem tiếp: Toán 7 Cánh Diều trang 99

Xem thêm:

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM