Thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic

Xuất bản: 03/06/2020 - Tác giả:

Thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic, tên gọi của X là gì? Dựa trên kiến thức đã học về ancol và este các em hãy chọn câu trả lời chính xác nhất

Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là

A. etyl propionat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. etyl axetat.

Đáp án: D. etyl axetat.

Thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic, tên gọi của X là etyl axetat.

Giải thích

Phương trình phản ứng:

\(CH_3COOC_2H_5 + 2H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + C_2H_5OH\)

Vì vậy X là etyl axetat (\(CH_3COOC_2H_5\))

Xem thêm : Đề minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 có đáp án

Câu hỏi liên quan

Câu 1.

Thủy phân este X có công thức C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A. \(HCOOC_3H_7\).

B. \(CH_3COOC_2H_5\).

C. \(HCOOC_3H_5\).

D. \(C_2H_5COOCH_3\).

Đáp án: D. \(C_2H_5COOCH_3\).

Giải thích

Este X CTPT \(C_4H_8O_2\) có dạng RCOOR'

PTPU: \(RCOOR'+ NaOH \rightarrow RCOONa + R'OH\).

\(M_Z\)= 32. vậy Z là \(CH_3OH\)

→ R' là \(CH_3\) và R là \(C_2H_5\)

Vậy CTCT là \(C_2H_5COOCH_3\)

Câu 2.

Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là

A. \(CH_3COOC_2H_5\)

B. \(C_2H_5COOCH_3\)

C. \(HCOOC_3H_7\)

D. \(CH_3COOCH_3\)

Đáp án: B. \(C_2H_5COOCH_3\)

Este \(C_4H_8O_2\) có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là \(C_2H_5COOCH_3\)

Giải thích

Este \(C_4H_8O_2\) có gốc ancol là metyl => este có dạng \(RCOOCH_3\)

=> R: \(CH_3CH_2-\)

Đáp án cần chọn là: B

Trên đây là đáp án cho câu hỏi thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic, tên gọi của X là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM