Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút

Xuất bản: 04/06/2020 - Cập nhật: 05/06/2020 - Tác giả:

Nghiền nhỏ 1 gam CH₃COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút cho vào ống nghiệm, Hiđrocacbon sinh ra sau khi đun nóng hỗn hợp là gì . Dựa trên kiến thức đã học các em hãy chọn câu trả lời chính xác nhất

Nghiền nhỏ 1 gam CH₃COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ứng. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

A. metan.

B. etan.

C. etilen.

D. axetilen.

Đáp án: A. metan

Sau phản ứng CH₃COONa với vôi tôi xút ở điều kiện thích hợp. Hidrocacbon sinh ra là metan (\(CH_4\))

Giải thích

Phương trình phản ứng diễn ra như sau

\(CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3\)

=> Hiđrocacbon sinh ra là CH_4 (metan)

Xem thêm : Đề minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 có đáp án

Câu hỏi liên quan

Câu 1: Phản ứng vôi tôi xút là gì?

Trả lời

Phản ứng vôi tôi xút là phản ứng khi cho muối RCOONa tác dụng với NaOH với chất xúc tác CaO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm sinh ra là hiđrocacbon và muối natri cacbonat.

Phương trình phản ứng:

\(RCOONa + NaOH \xrightarrow[nung]{CaO} R-H + Na2CO3\)

Câu 2:

Cho 0,1 mol gly ala tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 29,6

B. 24,0

C. 22,3

D. 31,4

Đáp án : A. 29,6

Giải thích

Phương trình phản ứng

\(Ala - Gly + 2KOH  \rightarrow AlaK + GlyK + 2H_2O\)

Chất rắn gồm AlaK (0,1), Gly (0,1) và KOH dư (0,1)

=> m = 29,6

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút cho vào ống nghiệm, hiđrocacbon sinh ra sau khi đun nóng hỗn hợp là gì ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM