Thuốc thử nào dùng để phân biệt khí H2S và CO2

Thuốc thử dùng để phân biệt khí H2S và CO2 là dung dịch Pb(NO3)2 do H2S có phản ứng với muối chì nitrat tạo kết tủa đen.

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S và khí CO2

A. dung dịch HCl.

B. dung dịch Pb(NO₃)2.

C. dung dịch K₂SO₄.

D. dung dịch NaOH.

Đáp án: B. dung dịch Pb(NO3)2.

Thuốc thử dùng để phân biệt khí H2S và khí CO2 là dung dịch Pb(NO3)2.

Giải thích

Thuốc thử để phân biệt H2S với CO2 là dung dịch Pb(NO3)2. H2S tạo kết tủa đen còn CO2 không hiện tượng.

Phương trình phản ứng diễn ra như sau:

H₂S + Pb(NO₃)₂ → 2HNO₃ + PbS

Câu hỏi liên quan

1. Có thể phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ bằng thuốc thử là

A. H₂ (Ni, nhiệt độ).

B. AgNO₃ (trong dung dịch NH₃, nhiệt độ).

C. Cu(OH)₂.

D. nước Br₂.

Đáp án D. nước Br₂.

Xem giải thích đáp án câu 1: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là gì

2. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O?

A. CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + CO₂ + H₂O.

B. Na₂CO₃ + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O.

C. NaHCO₃ + NaHSO₄ → Na₂SO₄ + CO₂ + H₂O.

D. K₂CO₃ + 2CH₃COOH → 2CH₃COOK + CO₂ + H₂O

Đáp án: B. Na₂CO₃ + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O.

Phản ứng có phương trình ion rút gọn là CO32−+2H+→ CO2+H2O là phản ứng Na₂CO₃ + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O.

Xem giải thích đáp án câu 2

: Phản ứng nào có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

Trên đây đáp án cho câu hỏi Thuốc thử nào dùng để phân biệt khí H2S và CO2 và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM