Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là gì ?

Xuất bản: 19/06/2020 - Tác giả:

Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là nước brom do glucozơ có nhóm chức anđehit nên có thể tham gia phản ứng làm mất màu dung dịch brom.

Có thể phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ bằng thuốc thử là

A. H₂ (Ni, nhiệt độ).

B. AgNO₃ (trong dung dịch NH₃, nhiệt độ).

C. Cu(OH)₂.

D. nước Br₂.

Đáp án D. nước Br₂.

Giải thích

Trong môi trường kiềm thì fructozơ chuyển hóa thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–)⇄ Glucozơ. Vì vậy không thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng các thuốc thử có môi trường kiềm.

Dùng dung dịch nước Br2 có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ do phản ứng của glucozơ xảy ra làm mất màu nước brôm nếu dùng dư. Phương trình phản ứng diễn ra như sau:

CH₂OH[CHOH]₄CHO + Br₂ + H₂O → CH₂OH[CHOH]₄COOH + 2HBr.

Glucozơ có nhóm chức anđehit nên có thể thể tham gia phản ứng, fructozơ do không có nhóm này thay vào đó là nhóm chức xeton nên không xảy ra hiện tượng gì.

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án: D. Etilen.

Xem giải thích đáp án câu 1: Chất nào làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường

2. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. Xenlulozo

B. Glucozo

C. Saccarozo

D. Tinh bột

Đáp án: B

Giải thích

Xenlulozơ và tinh bột thủy phân trong môi trường axit tạo glucozơ.

Saccarozơ thủy phân trong môi trường axit tạo glucozơ và fructozơ.

Glucozơ không bị thủy phân trong môi trường axit

Trên đây đáp án cho câu hỏi Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM