Tây tiến

Tây tiến
Năm sáng tác:1948
Tác giả:Quang Dũng
Hoàn cảnh sáng tác:
Quang Dũng là đại đội trưởng của đơn vị Tây Tiến, đến cuối năm 1948 ông chuyển sang đơn vị khác. Vào một ngày năm 1948, ở Phù Lưu Chanh, Quang Dũng nhớ đơn vị cũ viết bài thơ “Tây Tiến”.
Bình giảng đoạn thơ thứ hai bài Tây Tiến

Bình giảng đoạn thơ thứ hai bài Tây Tiến

Bình giảng đoạn thơ thứ hai Tây Tiến, hướng dẫn lập dàn ý chi tiết phân tích Tây Tiến khổ 2, một số bài văn mẫu hay bình giảng đoạn thơ thứ hai bài Tây Tiến của Quang Dũng

Sơ đồ tư duy Tây Tiến (Quang Dũng)

Sơ đồ tư duy Tây Tiến (Quang Dũng)

Tham khảo ngay những mẫu sơ đồ tư duy Tây Tiến chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu theo đầy đủ các dạng đề phân tích và cảm nhận... giúp học sinh học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.

So sánh bài Tây Tiến và Đồng chí

So sánh bài Tây Tiến và Đồng chí

[Văn mẫu 12] So sánh bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và Đồng chí của Chính Hữu để thấy được tuy có những điểm khác nhau nhưng có điểm chung là đều có tư tưởng cao đẹp cống hiến cho đất nước