tac gia Tâm Phương

Tâm Phương

  • bộ mônBộ môn: Văn
  • lớpLớp: 12

Các tài liệu được trích dẫn

Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật, tuyển chọn TOP 9+ bài văn nghị luận hay phân tích, bình luận về một tác phẩm nghệ thuật (tác phẩm văn học, kịch, phim, bài hát, bức tranh, pho tượng,…)

Tranh biện về một vấn đề trong đời sống

Tranh biện về một vấn đề trong đời sống

Tranh biện về một vấn đề trong đời sống, hướng dẫn lập dàn ý chi tiết và tham khảo TOP 5+ mẫu bài tranh biện về một vấn đề mang tính thời sự, thiết thực với đời sống

Tóm tắt Nắng đẹp miền quê ngoại

Tóm tắt Nắng đẹp miền quê ngoại

Tóm tắt Nắng đẹp miền quê ngoại ngắn gọn nhất, TOP 5 mẫu bài tóm tắt nội dung văn bản Nắng đẹp miền quê ngoại in trong Nhìn lại một chặng đường văn học của Trang Thế Hy