tac gia Tâm Phương

Tâm Phương

  • bộ mônBộ môn: Văn
  • lớpLớp: 12

Các tài liệu được trích dẫn

Thuyết minh về tác phẩm Mùa xuân chín

Thuyết minh về tác phẩm Mùa xuân chín

Hướng dẫn thuyết minh về tác phẩm Mùa xuân chín, lập dàn ý chi tiết kèm 4+ bài văn mẫu thuyết minh giới thiệu nội dung tác phẩm Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử ngắn gọn

Thuyết minh về đoạn trích Chí khí anh hùng

Thuyết minh về đoạn trích Chí khí anh hùng

Hướng dẫn thuyết minh về đoạn trích Chí khí anh hùng, lập dàn ý và tham khảo 5+ bài văn mẫu thuyết minh giới thiệu nội dung đoạn trích Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du.

Thuyết minh về đoạn trích Trao duyên

Thuyết minh về đoạn trích Trao duyên

Hướng dẫn thuyết minh về đoạn trích Trao duyên, lập dàn ý và tham khảo 5+ bài văn mẫu thuyết minh giới thiệu nội dung đoạn trích Trao duyên (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du.

Tả con chó lớp 4 hay có dàn ý

Tả con chó lớp 4 hay có dàn ý

Những bài văn tả con chó lớp 4 hay với nhiều hình dáng những chú chó khác nhau, các em có thể tham khảo một cách đa dạng, phong phú.