tac gia Tâm Phương

Tâm Phương

  • bộ mônBộ môn: Văn
  • lớpLớp: 12

Các tài liệu được trích dẫn

So sánh nội dung hai câu luận của Độc Tiểu Thanh kí

So sánh nội dung hai câu luận của Độc Tiểu Thanh kí

Đoạn văn mẫu so sánh nội dung hai câu luận của Độc Tiểu Thanh kí với nội dung hai câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du để thấy được sự xót thương sâu sắc của tác giả đến số phận những người đàn bà