Soạn Địa 11

Tài liệu soạn địa 11 được biên soạn với mục đích giúp các em học sinh ôn tập, đánh giá kiến thức đã học được trong nhà trường.

Nội dung gồm:

A. Kiến thức cơ bản: Gồm hệ thống kiến thức cơ bản trong chương trình Địa lí lớp 11

B. Giải bài tập: Hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa.

C. Kiểm tra: Gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền lược đồ, điều ô chữ...

Rất mong tài liệu này sẽ giúp các em học tốt hơn môn Địa lớp 11.

Soạn Địa 11

Mục lục Soạn Địa 11

B - Địa lí khu vực và quốc gia