Sense là gì? Ví dụ sử dụng từ sense trong câu

Xuất bản: 25/05/2020 - Tác giả:

Giải thích chi tiết nghĩa của từ sense tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với sense trong tiếng Anh.

Không chỉ giúp bạn biết sense nghĩa là gì mà bài viết này sẽ gúp bạn biết được cách phát âm và sử dụng từ sense sao cho đúng qua các ví dụ...

Cùng tham khảo:

Cách phát âm từ sense

UK: sens

US: sens


Nghĩa của từ sense

Danh từ

1. Giác quan.

the five senses — ngũ quan

2. Tri giác, cảm giác.

errors of sense — những sự sai lầm của tri giác

3. Ý thức.

sense of responsibility — ý thức trách nhiệm
to labour under a sense of wrong — bị giày vò vì biết mình có lỗi

4. Khả năng phán đoán, khả năng thưởng thức.

sense of beauty — khả năng thưởng thức cái đẹp

5. (Không đếm được) Sự khôn ngoan; sự thông minh.

good (common) sense — lẽ thường; lương tri
person of sense — người thông minh, người biết lẽ phải

6. (Không đếm được) Nghĩa, ý nghĩa.

these sentences do not make sense — những câu này không có ý nghĩa gì cả
what you say is true in a sense — về một ý nghĩa nào đó thì điều anh nói là đúng

7. Ý nghĩa, tình cảm chung.

to take the sense of a meeting — nắm ý nghĩ tình cảm chung của mọi người trong cuộc họp

8. Hướng, chiều.

sense of a vector — chiều của vectơ

Ngoại động từ

Thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng.

(Từ Mỹ, nghĩa Mỹ; thông tục) Hiểu.

Ví dụ sử dụng từ sense trong câu

  • He has no sense of right and wrong.
  • War had given to the community a greater sense of togetherness.
  • I felt a sense of betrayal when my friends refused to support me.
  • He has no sense of responsibility.
  • They felt a deepening sense of despair.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với sense

Đồng nghĩa với sense

Danh từ: feel, feeling, sensation

Động từ: feel, perceive, scent, see, smell, taste

Xem thêm:

Tham khảo

Để học tốt hơn, các bạn có tham khảo thêm nghĩa và cách sử dụng từ sense:

  • https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/sense

Trên đây chúng tôi đã biên soạn giải thích sense tiếng Việt là gì và các ví dụ với mong hỗ trợ các bạn học tốt hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn soạn Anh 9 để học tốt và đạt được kết quả cao trong môn Tiếng Anh lớp 9.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM