Ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xuất bản: 03/07/2020 - Tác giả:

Trong các dung dịch cho trước, ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nguội do Fe thuộc nhóm kim loại bị thụ động trong dung dịch này.

Ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. CuSO4

B. H2SO4 đặc nguội

C. HNO3 loãng

D. H2SO4 đặc nóng

Đáp án: B. H2SO4 đặc nguội

Ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nguội

Giải thích

Các kim loại Al, Fe và Cr bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.

Câu hỏi liên quan

1. Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt (III)?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch Cu(NO₃)₂

C. Bột S.

D. Khí Cl₂

Đáp án: D. Khí Cl₂

Sắt tác dụng với khí Cl2 sẽ tạo thành hợp chất sắt III

Xem giải thích đáp án câu 1Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt 3

2. Cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau: Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Đáp án: D. 3.

Có 3 trường hợp xảy ra phản ứng: Fe₃O₄, Fe(NO₃)₂, FeCO₃

Xem giải thích đáp án câu 2Cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các muối sắt

Trên đây đáp án cho câu hỏi ở nhiệt độ thường, sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM