Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt (III)?

Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt (III)? Dựa vào kiến thức đã học hãy xác định chất phản ứng với sắt tạo ra hợp chất sắt III

Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt (III)?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch Cu(NO₃)₂

C. Bột S.

D. Khí Cl₂

Đáp án: D. Khí Cl₂

Sắt tác dụng với khí Cl2 sẽ tạo thành hợp chất sắt III

Giải thích

Các hóa chất HCl, Cu(NO₃)₂, bột lưu huỳnh đều tạo ra hợp chất sắt II.

Khi kim loại Fe tác dụng với Cl₂ sẽ tạo ra muối sắt ii . Phương trình phản ứng diễn ra như sau

3Cl₂ + 2Fe → 2FeCl₃

Câu hỏi liên quan

1. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Fe3+.

B. Mg2+.

C. Ag+.

D. Cu2+.

Đáp án: B. Mg2+

2. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt?

A. NaHCO₃

B. NaCl.

C. Na₂SO₄

D. Na₂CO₃

Đáp án: A. NaHCO₃

Muối dễ bị phân hủy bởi nhiệt là NaHCO3

Xem giải thích đáp án câu 2Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt

Trên đây đáp án cho câu hỏi Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt (III) và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM