Nỗi thương mình

Nỗi thương mình
Năm sáng tác:Đầu thế kỉ 19 (khoảng 1805-1809)
Tác giả:Nguyễn Du
Hoàn cảnh sáng tác:
Tiểu dẫn: Khi Mã Giám Sinh đưa Kiều đến nhà chứa của Tủ Bà, Kiều đã quyết liệt chống lại âm mưu biến nàng thành kĩ nữ, nhưng cuối cùng nàng đã rơi vào bẫy của Tủ Bà và buộc phải ra tiếp khách. Đoạn trích tả tình cảnh trớ trêu mà Kiều đã gặp phải và nỗi niềm thương thân xót | phận của Kiều (từ câu 1229 đến câu 1248).