Nhưng nó phải bằng hai mày

Nhưng nó phải bằng hai mày
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Dân gian
Hoàn cảnh sáng tác:
Từ những tình cảnh bi hài, vừa đáng thương vừa đáng trách trong dân gian ta được thể hiện thông qua sự kết hợp lời nói với cử chỉ, lối chơi chữ độc đáo.

Tóm tắt tác phẩm Nhưng nó phải bằng hai mày