Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2(SO4)3 và AlCl3. Dựa vào kiến thức đã học trong hóa học vô cơ các em hãy tính khối lượng muối tham gia vào phản ứng.

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) và số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3

Giá trị của m là

A. 10,68.

B. 9,18.

C. 12,18.

D. 6,84.

Đáp án: C. 12,18.

Hỗn hợp Al₂(SO₄)₃ và AlCl₃ có khối lượng là 12,18 gam.

Gọi nAl₂(SO₄)₃ = u và nAlCl₃ = v

Ta có nBaSO₄ = 3u và nAl(OH)₃ = 2u

—> 233.3u + 78.2u = 17,1

—> u = 0,02

Khi kết tủa Al(OH)₃ bị hòa tan hoàn toàn thì:

nOH- = 0,16.2 = 4(2u + v) —> v = 0,04

—> m = 12,18

Câu hỏi liên quan

1. Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3, hiện tượng quan sát được là

A. xuất hiện kết tủa trắng rồi tan hết và tạo dung dịch trong suốt.

B. xuất hiện kết tủa trắng và có khí bay ra.

C. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan một phần.

D. xuất hiện kết tủa trắng và không tan.

Đáp án: C. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan một phần.

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)₂ vào dung dịch Al₂(SO₄)₃, hiện tượng quan sát được là xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan một phần.

2. Al(OH)3 + Ba(OH)2 dư

Cho Ba(OH)₂(dư) tác dụng với Al(NO₃)₃ ta có phương trình phản ứng sau:

4Ba(OH)₂ + 2Al(NO₃)₃ → 3Ba(NO₃)₂ + 4H₂O  + Ba(AlO₂)₂

3. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau:

1 - Dung dịch NaHCO₃.

2 - Dung dịch Ca(HCO₃)₂.

3 - Dung dịch MgCl₂.

4 - Dung dịch Na₂SO₄.

5 - Dung dịch Al₂(SO₄)₃.

6 - Dung dịch FeCl₃.

7 - Dung dịch ZnCl₂.

8 - Dung dịch NH₄HCO₃.

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là:

A.    8.

B.    6.

C.    5.

D.    7.

Đáp án C. 5.

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là 5

Xem giải thích đáp án câu 3 chi tiết tại đâyNhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM