Muối nào dễ bị phân hủy bởi nhiệt?

Muối dễ bị phân hủy bởi nhiệt là NaHCO3 . Dựa trên kiến thức đã học về muối cacbonat , muối hidrocacbonat, muối sunfat, muối clorua để giải bài tập này

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt?

A. NaHCO₃

B. NaCl.

C. Na₂SO₄

D. Na₂CO₃

Đáp án: A. NaHCO₃

Muối dễ bị phân hủy bởi nhiệt là NaHCO3

Giải thích

Phương trình phản ứng diễn ra như sau

2NaHCO₃    → H₂O + Na₂CO₃ + CO₂

Câu hỏi liên quan

1. lon kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Fe3+.

B. Mg2+.

C. Ag+.

D. Cu2+

Đáp án: B. Mg2+

Ion kim loại có tính oxi hóa yếu nhất trong các kim loại trên là Mg2+

2. Axit amino axetic (NH₂-CH₂-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Na₂SO₄

B. NaCl.

C. NaNO₃

D. HCl.

Đáp án: D. HCl

Xem giải thích đáp án câu 3: Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch nào

Trên đây đáp án cho câu hỏi Muối nào dễ bị phân hủy bởi nhiệt? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM