Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước

Xuất bản: 26/06/2020 - Tác giả:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước sau đó sục 2,80 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thì thu được 19,7 gam kết tủa. Khối lượng của m là 20,6

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước thì thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Sục 2,80 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thì thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 26,20.

B. 29,31.

C. 22,875.

D. 20,60.

Đáp án: D. 20,60

Giải thích

\(n_{CO_2} = 0,125\)\(n_{OH^-} = 2n_{H_2} = 0,5\) ⇒ Chỉ tạo \((CO_3)^{2-} (0,125)\)

\(n_{BaCO_3} = 0,1 < 0,125\) nên \(Ba^{2+}\) đã kết tủa hêt.

\(n_{Ba} = 0,1\)

Bảo toàn electron: \(n_{Na} + 2n_{Ba} = 2n_{H_2}\)

\(n_{Na} = 0,3\)

⇒ m = 20,6

Câu hỏi liên quan

1. Cho 6,4 gam Cu vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là

A. 16,2 gam.

B. 10,8 gam.

C. 5,4 gam.

D. 21,6 gam.

Đáp án: D. 21,6 gam

Cho 6,4 gam Cu vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là 21,6 gam.

Xem giải thích đáp án câu 1: Cho 6,4 gam Cu vào dung dịch AgNO3 dư

2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau

1 - Dung dịch NaHCO₃.

2 - Dung dịch Ca(HCO₃)₂.

3 - Dung dịch MgCl₂.

4 - Dung dịch Na₂SO₄.

5 - Dung dịch Al₂(SO₄)₃.

6 - Dung dịch FeCl₃.

7 - Dung dịch ZnCl₂.

8 - Dung dịch NH₄HCO₃.

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là:

A.    8.

B.    6.

C.    5.

D.    7.

Đáp án C. 5.

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là 5

Xem giải thích đáp án câu 2Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch

Trên đây đáp án cho câu hỏi Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước thì thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Sục 2,80 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thì thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của m là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM