Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 16: Phép nhân số nguyên

Xuất bản: 02/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 16: Phép nhân số nguyên với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 16: Phép nhân số nguyên thuộc chương III. Số nguyên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 16: Phép nhân số nguyên

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân phần số tự nhiên của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

Cách nhận biết dấu của tích:

( + ).( + ) → ( + )

( - ).( - )→ ( + )

( + ).( - )→ ( - )

( - ).( + )→ ( - )

Chú ý:

a.0 = 0.a = 0

a.b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0

Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

b. Qui tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân phần số tự nhiên của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

+ Nhân hai số nguyên dương nghĩa là nhân hai số tự nhiên khác 0.

+ Nhân hai số nguyên âm ta nhân phần số tự nhiên của chúng.

Nhận xét: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương

Chú ý:

a.0 = 0.a = 0

a.b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0.

(- a).a = a.(- a) =  - a²

c. Tính chất của phép nhân

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Nhân với số 1:  a.1 = 1.a = a

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.({b + c}) = ab + ac

Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ: a({b - c}) = ab - ac

2. Trả lời câu hỏi trong bài:

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức bài 16 với hướng dẫn trả lời các câu hỏi từ trang 70 - 72

Hoạt động 1, 2 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Dựa vào phép cộng các số âm, hãy tính tích (-11) . 3 rồi so sánh kết quả với -(11. 3)......

Luyện tập 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thực hiện các phép nhân sau: a) (-12).12;  b) 137. (-15)......

Vận dụng 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Để quản lí chi tiêu cá nhân, bạn Cao dùng số nguyên âm để ghi vào sổ tay các khoản chi của mình......

Hoạt động 3, 4 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Quan sát ba dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi khi đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại......

Luyện tập 2 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thực hiện các phép nhân sau: a)(-12).(-12); b)(-137).(-15)......

Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thay mỗi dấu “?” bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích các số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới (H.3.18).....

Câu hỏi trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính a(b + c) và ab + ac khi a = - 2, b = 14, c = - 4......

Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : a) Tính giá trị của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6). .....

3. Bài tập về nhà: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức bài 16

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 3.32 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Nhân hai số khác dấu: a) 24.(-25); b) (-15).12......

Bài 3.33 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Nhân hai số cùng dấu: a)(-298).(-4); b)(-10).(-135)......

Bài 3.34 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có.....

Bài 3.35 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính một cách hợp lí: a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019);.....

Bài 3.36 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?.....

Bài 3.37 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí: a) (- 8).72 + 8.(-19) - (-8);.....

Bài 3.38 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như Hình 3.19. Kết quả được ghi lại trong bảng sau: .....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 16: Phép nhân số nguyên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM