Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản ngày 15/08/2021 - Tác giả:

Giải Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tính giá trị của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6).

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 16: Phép nhân số nguyên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 3 trang 72 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

1. a) Tính giá trị của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6).

b) Tích P sẽ thay đổi thế nào nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số?

2. Tính 4. (-39) - 4. (-14).

Giải

Cách 1: Ngắn gọn:

1.

a) P = 3.(-4).5.(-6) = [(-4).5].[3.(-6)]

= (-20).(-18) = 360

b) Tích P sẽ không thay đổi nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số.

2.

4.(-39) - 4.(-14) = 4.[-39 – (-14)] = 4.(-39 + 14) = 4.(-25) = -100

Cách 2: Chi tiết - Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

1. a) P = 3. (- 4). 5. (- 6)

= 3. (- 6). (- 4). 5 (tính chất giao hoán)

= [3. (- 6)]. [(- 4). 5] (tính chất kết hợp)

= [- (3. 6)]. [- (4. 5)]

= (- 18). (- 20)

= 18. 20

= 360

b) Nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số, ta có:

P' = (- 3). 4. (- 5). 6 = [(- 3). (- 5)]. [4. 6] = 3. 5. 4. 6 = (3. 6). (5. 4) = 18. 20 = 360

Nên P = P'

Do đó tích P không thay đổi.

2) 4. (-39) - 4. (-14)

= 4. [-39 – (- 14)]   (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ)

= 4. (- 39 + 14)

= 4. [- (39 – 14)]

= 4. (-25)

= - (4. 25)

= - 100.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM