Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Thay mỗi dấu ? bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 16: Phép nhân số nguyên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời thử thách nhỏ trang 71 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Thay mỗi dấu “?” bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích các số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới (H.3.18)

Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Giải

Ta có mỗi ô ở hàng trên bằng tích các số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới nên:

- 1 = ?. (-1)

1 = ?. (-1)

Do đó ? dòng cuối từ trái sang là 1 và -1

Tương tự:

- Ở dòng thứ ba: ? = 1. (-1) = -1

- Ở dòng thứ hai:

? đầu tiên từ trái sang: ? = (-1) . (- 1) = 1. 1 = 1

? thứ hai từ trái sang là: ? = (- 1). 1 = - 1

- Ở dòng đầu tiên: ? = 1. (- 1) = - 1

Ta được kết quả:

Giải Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Thử thách nhỏ trang 71 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM