Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13. Tập hợp các số nguyên

Xuất bản: 01/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13. Tập hợp các số nguyên với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 13. Tập hợp các số nguyên thuộc chương III. Số nguyên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13. Tập hợp các số nguyên

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Làm quen với số nguyên âm

- Số nguyên dương: 1;2;3;4;... (Số tự nhiên khác 0)

- Số nguyên âm: - 1; - 2; - 3; - 4;...(Ta thêm dấu “-” vào đằng trước các số nguyên dương)

- Tập hợp: {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Kí hiệu là ℤ = {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...}

Chú ý:

- Số 0 không phải là số nguyên dương cũng không phải số nguyên âm.

- Đôi khi ta còn viết thêm dấu “+” ngay trước một số nguyên dương. Chẳng hạn  + 5 (đọc là “dương năm”)

Khi nào người ta dùng số âm?

- Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu "-" và dấu "+" để chỉ các đại lượng có thể xét theo hai chiều khác nhau.

b. Thứ tự trên tập hợp số nguyên

*Trục số

- Trên trục số: Điểm 0được gọi là điểm gốc của trục số. Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

- Cho số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b, kí hiệu \(a < b\)

*So sánh hai số nguyên

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số nguyên dương.

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.

- Nếu a,b là hai số nguyên dương và a > b thì  \(- a <  - b\) (Thêm dấu “-” thì đổi dấu “\(>\)” thành dấu “\(<\)”)

- Nếu a,b là hai số nguyên dương và \(a < b\) thì  - a >  - b

- Kí hiệu a ≤ b có nghĩa là “\(a < b\) hoặc a = b”

- Kí hiệu a ≥ b có nghĩa là “a > b hoặc a = b”

2. Trả lời câu hỏi trong bài:

Hoạt động 1, 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Số - 3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết....

Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;....

Câu hỏi trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”.....

Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:....

Luyện tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:....

Câu hỏi trang 60 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?....

Hoạt động 3, 4 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Trên trục số các số nguyên âm nằm trước hay sau gốc O?....

Luyện tập 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; - 4; 0; 5; - 11; - 3; 9.....

Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga....

Tranh luận trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Giả sử một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi được 4 đơn vị theo chiều dương....

3. Bài tập về nhà: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức bài 13

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 3.1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?....

Bài 3.2 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:....

Bài 3.3 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm)....

Bài 3.4 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; - 3; - 5; 6; - 4; 4.....

Bài 3.5 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : .Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?.....

Bài 3.6 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần -3; + 4; 7; - 7; 0; - 1; +15; - 8; 25.....

Bài 3.7 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : So sánh hai số a) -39 và -54; b) -3 179 và -3 279......

Bài 3.8 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13. Tập hợp các số nguyên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM