Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên

Xuất bản ngày 01/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên thuộc chương III. Số nguyên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14 với tất cả các bài tập

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Cộng hai số nguyên cùng dấu

+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

b. Cộng hai số nguyên khác dấu

Hai số đối nhau

+ Các điểm 1 và  - 1; 2 và  - 2; 3 và  - 3;... cách đều điểm 0 và nằm về hai phía điểm 0 trên trục số nên các số đối nhau là: 1  và - 1; 2 và -2; a  và  - a;...

+ Số đối của số 0 là số 0.

Cộng hai số nguyên khác dấu

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu (không đối nhau), ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng ( số lớn trừ số bé) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn.

+ Hai số đối nhau có tổng bằng 0.

c. Tính chất của phép cộng các số nguyên

+ Tính chất giao hoán : a + b = b + a

+ Tính chất kết hợp : (a + b) + c = a + (b + c)

+ Cộng với số 0 : a + 0 = 0 + a = a

+ Cộng với số đối : a + ( - a) = 0

d. Phép trừ hai số nguyên

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

a-b = a + ( - b)

2. Trả lời câu hỏi trong bài: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức bài 14

Hoạt động 1, 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào?....

Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thực hiện các phép cộng sau: (- 12) + (- 48);  (- 236) + (- 1 025)....

Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau (H.3.12):....

Câu hỏi trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tìm số đối của 4; -5; 9; -11.....

Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số.....

Hoạt động 3, 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Từ điểm A biểu diễn số - 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (H.3.15) đến điểm B.....

Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thực hiện các phép tính: a) 203 + (- 195); b) (- 137) + 86.....

Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Một máy thăm dò đáy biển ngày hôm trước hoạt động ở độ cao -946 m (so với mực nước biển).....

Hoạt động 5, 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính và so sánh giá của a + b và b + a với a = - 7, b = 11.....

Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính một cách hợp lí: a) (-2019) + (-550) + (-451) b) (-2) + 5 + (-6) + 9....

Hoạt động 7, 8 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng....

Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính các hiệu sau: a) 5 – (-3) b) (-7) – 8.....

Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48o

C....

3. Bài tập về nhà: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức bài 14

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính tổng hai số cùng dấu: a)(-7) + (-2); b)(-8) + (-5);....

Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính tổng hai số khác dấu a) 6 + (-2); b) 9 + (-3);....

Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Biểu diễn -4 và số đối của nó trên cùng một trục số.....

Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2) b) (-7) – 4;....

Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ chiều từ C đến B là chiều dương....

Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?....

Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính nhẩm: a) (-3) + (-2); b) (-8) – 7; c) (-35) + (-15);....

Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính một cách hợp lí: a) 152 + (-73) – (-18) - 127 b) 7 + 8 + (-9) + (-10).....

Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi:....

Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có ....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM